Tietosuojalain noudattaminen

Mari Waegelein Tmi tallentaa asiakastiedot ajanvarauksellisista syistä (sähköposti, sähköinen kalenteri), kuvankäyttöoikeudellisista syistä (asiakkaan allekirjoittama kuvaussopimus) sekä kirjanpidollisista syistä (Ropo Kapital Oy).

Tilikauden liiketapahtumia koskeva kirjeenvaihto sekä muu kirjanpitoaineisto säilytetään kuusi vuotta sen kalenterivuoden lopusta, jonka aikana tilikausi päättyy. (Kirjanpitolaki 30.12.1997/1336/10§)

Mahdolliset tallennettavat asiakastiedot ovat nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, katuosoite sekä valokuvat. Asiakkaan valokuvista säilytetään varmuuskopiot sekä asiakkaan edun vuoksi että valokuvaajan tekijänoikeudellisista syistä (Tekijänoikeuslaki 8.7.1961/404/49a§), ellei asiakas erikseen niitä pyydä hävitettävän.

Asiakkaan em. henkilötietoja käsitellään lainmukaisesti ja käsittely on käyttötarkoitussidonnaista. Asiakasrekisteriä markkinoinnillisiin tai muihin kuin lain vaatimiin tarkoituksiin ei kerätä.

Yrityksen tietosuojavastaava on Mari Waegelein.

Jos Sinulla on kysyttävää, vastaamme mielellämme

Ota yhteyttä